Congressman Thomas Massie joined Brian Thomas Wednesday